rrm

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Välkommen

 

 

 

RR Management Ab är ett företag specialicerat på entrepenörs- byggherre- och disponenttjänster. För tillfället är Trafikledsverket bolagets största kund. RR Management Ab sköter om södra Finlands järnvägområdens områdesdisponenttjänster. Till uppgifterna hör bl.a. södra Finlands järnvägsområdens grundunderhåll, övervakning av områdenas fastighetsskötsel och årsreparationsarbeten.

 

RRM nyheter

 

 

Vi betjänar i följande ärenden:

     

- Entrepenörstjänster
- Planeringstjänster
- Byggövervakning
- Assistans i landmätningsärenden
- Disponenttjänster och hyresförmedling

     

RR Management Oy

     

Åggelby Torg 2 a
00640 Helsingfors
fax. 09 272 4745
email infoatrrm.fi